Eas Dubh na Eigheachd (Black Notch), Beinn Alligin